Rekonstrukce bytu: Co potřebujete vyřídit, než začnete

30.11.-0001

Chystáte se rekonstruovat byt? Nezapomeňte na několik nezbytných kroků, které před zahájením prací musíte udělat. Nejde o žádné formality – pokud si nechcete pohněvat úřady ani sousedy, držte se následujících pravidel.

 

Konzultace s odborníkem

Možná jste právě koupili byt a už jasně vidíte, kde jakou úpravu uděláte, abyste získali větší prostor a zatraktivnili jej. Ale pozor! Může to vypadat jednoduše, ale třeba to nakonec bude pořádný oříšek. Víte, které zdi jsou nosné? Jak postavit nové příčky, aby neohrozily nosnost stropu? Jaké materiály byly při stavbě použité a co s ohledem na ně bude zásah vyžadovat?

Pozvěte si odborníka, který zhodnotí, jaké konstrukční postupy a materiály byly při stavbě použity a jakými postupy a materiály byste na někdejší práci stavařů měli navázat. Zásah do konstrukce bytu v každém případě musí posoudit statik – ať už chcete bourat, nebo stavět nové příčky.

 

O rekonstrukci musí sousedé vědět předem

Ať už se chystáte k zásadní rekonstrukci bytu, nebo jen k drobným úpravám, měli byste v rámci zachování dobrých sousedských vztahů informovat spolubydlící. Nejde o nic náročného, stačí např. na informační nástěnku připíchnout papírek se zprávou, v jakém časovém rozmezí bude rekonstrukce probíhat a projevit zdvořilost poděkováním za pochopení. Samozřejmostí je, že stavební práce musejí probíhat v rozumnou denní dobu. Úklid případného nepořádku ve společných prostorách je pak také na vás.

 

Rekonstrukce bytu v osobním a družstevním vlastnictví

U bytů v osobním vlastnictví je situace jednodušší – jestliže se rekonstrukce nedotýká společných prostor (svislé a vodorovné konstrukce, balkony, rozvody apod.), společenství vlastníků (SVJ) vydávat souhlas nemusí. V případě, že rekonstrukce bytu zásah do rozvodů a společných prostor zahrnovat bude, musí o ní SVJ hlasovat.

Družstevní byt je oficiálně majetkem družstva a vám je jako podílníkovi jen pronajímán. Při rekonstrukci družstevního bytu je tedy z pohledu kompetentních úřadů jako stavebník bráno právě družstvo - žádá tedy např. i o stavební povolení.

 

Rekonstrukce bytu v souladu s legislativou

Kdy budete potřebovat stavební povolení, bylo již nastíněno na předchozích řádcích – v případě, že rekonstrukce zahrnuje zásah do společných rozvodů a prostor. Legislativa už zmírnila podmínky při rekonstrukci bytových jader – samozřejmě za podmínek, že je provádí odborníci.

Jestliže plánujete větší rekonstrukci bytu, níž je zapotřebí stavebního povolení, mějte na paměti, že se v takovém případě účastníky stavebního řízení stávají i sousedé. V případě zásahu do společných prostor a rozvodů se účastníkem stavebního řízení stává také SVJ.

Práva a povinnosti majitele při rekonstrukci bytu stanovuje stavební zákon (183/2006 Sb.) a občanský zákoník (89/2012 Sb.). Tyto zákony uvádějí, k jakým úpravám je nezbytné stavební povolení, kolik hlasů SVJ je třeba k odsouhlasení rekonstrukce, kdy jste povinni zpřístupnit rekonstruovaný byt k odborné kontrole apod.

 Nechcete-li studovat zákony, zajděte na stavební úřad a nechte si vše vysvětlit.


Jsme tady s Vámi už 32 let.
Máme nejširší nabídku v Olomouci a okolí.
Stará se o Vás tým 15 odborníků.
Jsme DACHI.
aktuálních nabídek
780
aktuálních nabídek
prodaných nemovitostí
3850
prodaných nemovitostí
realizovaných pronájmů
5269
realizovaných pronájmů
realizovaných projektů
33
realizovaných projektů

Chcete mít přehled o novinkách ze světa realit?

Realitní kancelář DACHI s. r. o.

telefon
TELEFON
+420 736 532 201
email
E-MAIL
dachi@dachi.cz
adresa
NAVŠTIVTE NÁS NA ADRESE
Ztracená 34, 779 00 Olomouc